.

Příbalový leták TETAVAX – INJ SUS 1X0.5ML-STďż˝.

Při užití léčivého přípravku TETAVAX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TETAVAX naleznete

  • Co je přípravek TETAVAX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TETAVAX užívat
  • Jak se přípravek TETAVAX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TETAVAX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TETAVAX