.

Příbalový leták TETMODIS 25 MG TABLETY – POR TBL NOB 112X25MG

Při užití léčivého přípravku TETMODIS 25 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TETMODIS 25 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek TETMODIS 25 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TETMODIS 25 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek TETMODIS 25 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TETMODIS 25 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TETMODIS 25 MG TABLETY