.

Příbalový leták TETRASPAN 10 – INF SOL 20X250ML

Při užití léčivého přípravku TETRASPAN 10 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TETRASPAN 10 naleznete

  • Co je přípravek TETRASPAN 10 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TETRASPAN 10 užívat
  • Jak se přípravek TETRASPAN 10 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TETRASPAN 10 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TETRASPAN 10