.

Příbalový leták TETRASPAN 6 – INF SOL 20X500ML

Při užití léčivého přípravku TETRASPAN 6 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TETRASPAN 6 naleznete

  • Co je přípravek TETRASPAN 6 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TETRASPAN 6 užívat
  • Jak se přípravek TETRASPAN 6 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TETRASPAN 6 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TETRASPAN 6