.

Příbalový leták TEUCRIUM MARUM – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku TEUCRIUM MARUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEUCRIUM MARUM naleznete

  • Co je přípravek TEUCRIUM MARUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEUCRIUM MARUM užívat
  • Jak se přípravek TEUCRIUM MARUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEUCRIUM MARUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEUCRIUM MARUM