.

Příbalový leták TEVAGRASTIM 30 MU/0.5 ML – INJ+INF SOL 1X0.5ML

Při užití léčivého přípravku TEVAGRASTIM 30 MU/0.5 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEVAGRASTIM 30 MU/0.5 ML naleznete

  • Co je přípravek TEVAGRASTIM 30 MU/0.5 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEVAGRASTIM 30 MU/0.5 ML užívat
  • Jak se přípravek TEVAGRASTIM 30 MU/0.5 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEVAGRASTIM 30 MU/0.5 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEVAGRASTIM 30 MU/0.5 ML