.

Příbalový leták TEVAGRASTIM 48 MU/0.8 ML – INJ+INF SOL 10X0.8ML

Při užití léčivého přípravku TEVAGRASTIM 48 MU/0.8 ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEVAGRASTIM 48 MU/0.8 ML naleznete

  • Co je přípravek TEVAGRASTIM 48 MU/0.8 ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEVAGRASTIM 48 MU/0.8 ML užívat
  • Jak se přípravek TEVAGRASTIM 48 MU/0.8 ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEVAGRASTIM 48 MU/0.8 ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEVAGRASTIM 48 MU/0.8 ML