.

Příbalový leták TEVANEL 35 MG – POR TBL FLM 16X35MG

Při užití léčivého přípravku TEVANEL 35 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEVANEL 35 MG naleznete

  • Co je přípravek TEVANEL 35 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEVANEL 35 MG užívat
  • Jak se přípravek TEVANEL 35 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEVANEL 35 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEVANEL 35 MG