.

Příbalový leták TEVETEN 600 MG – POR TBL FLM 14X600MG

Při užití léčivého přípravku TEVETEN 600 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEVETEN 600 MG naleznete

  • Co je přípravek TEVETEN 600 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEVETEN 600 MG užívat
  • Jak se přípravek TEVETEN 600 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEVETEN 600 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEVETEN 600 MG