.

Příbalový leták TEVETEN PLUS H 600 MG/12.5 MG – POR TBL FLM 56 II

Při užití léčivého přípravku TEVETEN PLUS H 600 MG/12.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEVETEN PLUS H 600 MG/12.5 MG naleznete

  • Co je přípravek TEVETEN PLUS H 600 MG/12.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEVETEN PLUS H 600 MG/12.5 MG užívat
  • Jak se přípravek TEVETEN PLUS H 600 MG/12.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEVETEN PLUS H 600 MG/12.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEVETEN PLUS H 600 MG/12.5 MG