.

Příbalový leták TEZEO HCT 80 MG/25 MG – POR TBL NOB 98

Při užití léčivého přípravku TEZEO HCT 80 MG/25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEZEO HCT 80 MG/25 MG naleznete

  • Co je přípravek TEZEO HCT 80 MG/25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEZEO HCT 80 MG/25 MG užívat
  • Jak se přípravek TEZEO HCT 80 MG/25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEZEO HCT 80 MG/25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEZEO HCT 80 MG/25 MG