.

Příbalový leták TEZZIMI 10 MG – POR TBL NOB 10X10MG II

Při užití léčivého přípravku TEZZIMI 10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEZZIMI 10 MG naleznete

  • Co je přípravek TEZZIMI 10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEZZIMI 10 MG užívat
  • Jak se přípravek TEZZIMI 10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEZZIMI 10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEZZIMI 10 MG