.

Příbalový leták THALIDOMIDE CELGENE 50 MG – POR CPS DUR 28X50MG

Při užití léčivého přípravku THALIDOMIDE CELGENE 50 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THALIDOMIDE CELGENE 50 MG naleznete

  • Co je přípravek THALIDOMIDE CELGENE 50 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THALIDOMIDE CELGENE 50 MG užívat
  • Jak se přípravek THALIDOMIDE CELGENE 50 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THALIDOMIDE CELGENE 50 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THALIDOMIDE CELGENE 50 MG