.

Příbalový leták THALLIUM ACETICUM – POR GRA 4GM 3CH-200CH

Při užití léčivého přípravku THALLIUM ACETICUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THALLIUM ACETICUM naleznete

  • Co je přípravek THALLIUM ACETICUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THALLIUM ACETICUM užívat
  • Jak se přípravek THALLIUM ACETICUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THALLIUM ACETICUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THALLIUM ACETICUM