.

Příbalový leták THALLOUS (T1 201) CHLORIDE INJECTION – INJ SOL 85MB 37MB/ML EXP:D

Při užití léčivého přípravku THALLOUS (T1 201) CHLORIDE INJECTION si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THALLOUS (T1 201) CHLORIDE INJECTION naleznete

  • Co je přípravek THALLOUS (T1 201) CHLORIDE INJECTION a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THALLOUS (T1 201) CHLORIDE INJECTION užívat
  • Jak se přípravek THALLOUS (T1 201) CHLORIDE INJECTION užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THALLOUS (T1 201) CHLORIDE INJECTION uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THALLOUS (T1 201) CHLORIDE INJECTION