.

Příbalový leták THďż˝ SALVAT – POR SPC 20X1GM S�� III

Při užití léčivého přípravku THďż˝ SALVAT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THďż˝ SALVAT naleznete

  • Co je přípravek THďż˝ SALVAT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THďż˝ SALVAT užívat
  • Jak se přípravek THďż˝ SALVAT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THďż˝ SALVAT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THďż˝ SALVAT