.

Příbalový leták THEOPLUS 300 – POR TBL PRO 100X300MG

Při užití léčivého přípravku THEOPLUS 300 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THEOPLUS 300 naleznete

  • Co je přípravek THEOPLUS 300 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THEOPLUS 300 užívat
  • Jak se přípravek THEOPLUS 300 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THEOPLUS 300 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THEOPLUS 300