.

Příbalový leták THERACAP 131 – POR CPS DUR 1X518MB EXP:D

Při užití léčivého přípravku THERACAP 131 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THERACAP 131 naleznete

  • Co je přípravek THERACAP 131 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THERACAP 131 užívat
  • Jak se přípravek THERACAP 131 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THERACAP 131 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THERACAP 131