.

Příbalový leták THIAMIN L��IVA – POR TBL NOB 20X50MG

Při užití léčivého přípravku THIAMIN L��IVA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THIAMIN L��IVA naleznete

  • Co je přípravek THIAMIN L��IVA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THIAMIN L��IVA užívat
  • Jak se přípravek THIAMIN L��IVA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THIAMIN L��IVA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THIAMIN L��IVA