.

Příbalový leták THIOCTACID 600 HR – POR TBL FLM 100X600MG

Při užití léčivého přípravku THIOCTACID 600 HR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THIOCTACID 600 HR naleznete

  • Co je přípravek THIOCTACID 600 HR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THIOCTACID 600 HR užívat
  • Jak se přípravek THIOCTACID 600 HR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THIOCTACID 600 HR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THIOCTACID 600 HR