.

Příbalový leták THIOCTACID 600 T – INJ SOL 5X24ML/600MG

Při užití léčivého přípravku THIOCTACID 600 T si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THIOCTACID 600 T naleznete

  • Co je přípravek THIOCTACID 600 T a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THIOCTACID 600 T užívat
  • Jak se přípravek THIOCTACID 600 T užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THIOCTACID 600 T uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THIOCTACID 600 T