.

Příbalový leták THIOGAMMA 600 ORAL – POR TBL FLM 100X600MG

Při užití léčivého přípravku THIOGAMMA 600 ORAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THIOGAMMA 600 ORAL naleznete

  • Co je přípravek THIOGAMMA 600 ORAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THIOGAMMA 600 ORAL užívat
  • Jak se přípravek THIOGAMMA 600 ORAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THIOGAMMA 600 ORAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THIOGAMMA 600 ORAL