.

Příbalový leták THIOPENTAL VALEANT 0.5 G – INJ PLV SOL 1X500MG

Při užití léčivého přípravku THIOPENTAL VALEANT 0.5 G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THIOPENTAL VALEANT 0.5 G naleznete

  • Co je přípravek THIOPENTAL VALEANT 0.5 G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THIOPENTAL VALEANT 0.5 G užívat
  • Jak se přípravek THIOPENTAL VALEANT 0.5 G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THIOPENTAL VALEANT 0.5 G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THIOPENTAL VALEANT 0.5 G