.

Příbalový leták THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0.5 G – INJ PLV SOL 1X0.5GM

Při užití léčivého přípravku THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0.5 G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0.5 G naleznete

  • Co je přípravek THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0.5 G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0.5 G užívat
  • Jak se přípravek THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0.5 G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0.5 G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0.5 G