.

Příbalový leták THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 1.0 G – INJ PLV SOL 1X1GM

Při užití léčivého přípravku THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 1.0 G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 1.0 G naleznete

  • Co je přípravek THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 1.0 G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 1.0 G užívat
  • Jak se přípravek THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 1.0 G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 1.0 G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 1.0 G