.

Příbalový leták THOMAPYRIN – POR TBL NOB 10

Při užití léčivého přípravku THOMAPYRIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THOMAPYRIN naleznete

  • Co je přípravek THOMAPYRIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THOMAPYRIN užívat
  • Jak se přípravek THOMAPYRIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THOMAPYRIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THOMAPYRIN