.

Příbalový leták THUJA OCCIDENTALIS AKH – POR TBL NOB 30

Při užití léčivého přípravku THUJA OCCIDENTALIS AKH si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THUJA OCCIDENTALIS AKH naleznete

  • Co je přípravek THUJA OCCIDENTALIS AKH a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THUJA OCCIDENTALIS AKH užívat
  • Jak se přípravek THUJA OCCIDENTALIS AKH užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THUJA OCCIDENTALIS AKH uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THUJA OCCIDENTALIS AKH