.

Příbalový leták THUYA OCCIDENTALIS – POR GRA 4GM 2CH

Při užití léčivého přípravku THUYA OCCIDENTALIS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THUYA OCCIDENTALIS naleznete

  • Co je přípravek THUYA OCCIDENTALIS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THUYA OCCIDENTALIS užívat
  • Jak se přípravek THUYA OCCIDENTALIS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THUYA OCCIDENTALIS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THUYA OCCIDENTALIS