.

Příbalový leták THYMANAX 25 MG – POR TBL FLM 100X25MG HOSP

Při užití léčivého přípravku THYMANAX 25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THYMANAX 25 MG naleznete

  • Co je přípravek THYMANAX 25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THYMANAX 25 MG užívat
  • Jak se přípravek THYMANAX 25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THYMANAX 25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THYMANAX 25 MG