.

Příbalový leták THYMOMEL – POR SIR 1X100ML

Při užití léčivého přípravku THYMOMEL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THYMOMEL naleznete

  • Co je přípravek THYMOMEL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THYMOMEL užívat
  • Jak se přípravek THYMOMEL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THYMOMEL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THYMOMEL