.

Příbalový leták THYROGEN 0.9 MG – INJ PLV SOL 1X0.9MG

Při užití léčivého přípravku THYROGEN 0.9 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku THYROGEN 0.9 MG naleznete

  • Co je přípravek THYROGEN 0.9 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek THYROGEN 0.9 MG užívat
  • Jak se přípravek THYROGEN 0.9 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek THYROGEN 0.9 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – THYROGEN 0.9 MG