.

Příbalový leták TIAPRA – POR TBL FLM 100X100MG

Při užití léčivého přípravku TIAPRA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TIAPRA naleznete

  • Co je přípravek TIAPRA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TIAPRA užívat
  • Jak se přípravek TIAPRA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TIAPRA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TIAPRA