.

Příbalový leták TIAPRID PMCS 100 MG – POR TBL NOB 30X100MG

Při užití léčivého přípravku TIAPRID PMCS 100 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TIAPRID PMCS 100 MG naleznete

  • Co je přípravek TIAPRID PMCS 100 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TIAPRID PMCS 100 MG užívat
  • Jak se přípravek TIAPRID PMCS 100 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TIAPRID PMCS 100 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TIAPRID PMCS 100 MG