.

Příbalový leták TIAPRIDAL – POR TBL NOB 20X100MG

Při užití léčivého přípravku TIAPRIDAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TIAPRIDAL naleznete

  • Co je přípravek TIAPRIDAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TIAPRIDAL užívat
  • Jak se přípravek TIAPRIDAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TIAPRIDAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TIAPRIDAL