.

Příbalový leták TIENAM 500 MG/500 MG I.V. – INF PLV SOL 1X5LAH/115ML

Při užití léčivého přípravku TIENAM 500 MG/500 MG I.V. si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TIENAM 500 MG/500 MG I.V. naleznete

  • Co je přípravek TIENAM 500 MG/500 MG I.V. a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TIENAM 500 MG/500 MG I.V. užívat
  • Jak se přípravek TIENAM 500 MG/500 MG I.V. užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TIENAM 500 MG/500 MG I.V. uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TIENAM 500 MG/500 MG I.V.