.

Příbalový leták TIFAXIN RETARD 150 MG – POR CPS PRO 10X150MG

Při užití léčivého přípravku TIFAXIN RETARD 150 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TIFAXIN RETARD 150 MG naleznete

  • Co je přípravek TIFAXIN RETARD 150 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TIFAXIN RETARD 150 MG užívat
  • Jak se přípravek TIFAXIN RETARD 150 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TIFAXIN RETARD 150 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TIFAXIN RETARD 150 MG