.

Příbalový leták TIFAXIN RETARD 75 MG – POR CPS PRO 20X75MG

Při užití léčivého přípravku TIFAXIN RETARD 75 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TIFAXIN RETARD 75 MG naleznete

  • Co je přípravek TIFAXIN RETARD 75 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TIFAXIN RETARD 75 MG užívat
  • Jak se přípravek TIFAXIN RETARD 75 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TIFAXIN RETARD 75 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TIFAXIN RETARD 75 MG