.

Příbalový leták TILADE MINT – INH SUS PSS1X112Dďż˝V

Při užití léčivého přípravku TILADE MINT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TILADE MINT naleznete

  • Co je přípravek TILADE MINT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TILADE MINT užívat
  • Jak se přípravek TILADE MINT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TILADE MINT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TILADE MINT