.

Příbalový leták TIMO-COMOD 0.5 – OPH GTT SOL 2X10ML

Při užití léčivého přípravku TIMO-COMOD 0.5 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TIMO-COMOD 0.5 naleznete

  • Co je přípravek TIMO-COMOD 0.5 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TIMO-COMOD 0.5 užívat
  • Jak se přípravek TIMO-COMOD 0.5 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TIMO-COMOD 0.5 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TIMO-COMOD 0.5