.

Příbalový leták TIMOHEXAL 0.5 – OPH GTT SOL 3X5ML

Při užití léčivého přípravku TIMOHEXAL 0.5 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TIMOHEXAL 0.5 naleznete

  • Co je přípravek TIMOHEXAL 0.5 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TIMOHEXAL 0.5 užívat
  • Jak se přípravek TIMOHEXAL 0.5 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TIMOHEXAL 0.5 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TIMOHEXAL 0.5