.

Příbalový leták TIMOLOL-POS 0.5 – OPH GTT SOL 1X5ML

Při užití léčivého přípravku TIMOLOL-POS 0.5 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TIMOLOL-POS 0.5 naleznete

  • Co je přípravek TIMOLOL-POS 0.5 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TIMOLOL-POS 0.5 užívat
  • Jak se přípravek TIMOLOL-POS 0.5 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TIMOLOL-POS 0.5 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TIMOLOL-POS 0.5