.

Příbalový leták TIMONIL 300 RETARD – POR TBL PRO 50X300MG

Při užití léčivého přípravku TIMONIL 300 RETARD si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TIMONIL 300 RETARD naleznete

  • Co je přípravek TIMONIL 300 RETARD a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TIMONIL 300 RETARD užívat
  • Jak se přípravek TIMONIL 300 RETARD užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TIMONIL 300 RETARD uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TIMONIL 300 RETARD