.

Příbalový leták TIMONIL 600 RETARD – POR TBL PRO 50X600MG

Při užití léčivého přípravku TIMONIL 600 RETARD si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TIMONIL 600 RETARD naleznete

  • Co je přípravek TIMONIL 600 RETARD a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TIMONIL 600 RETARD užívat
  • Jak se přípravek TIMONIL 600 RETARD užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TIMONIL 600 RETARD uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TIMONIL 600 RETARD