.

Příbalový leták TIMOPTOL 0.25 MSD – OPH GTT SOL 1X5ML ALP

Při užití léčivého přípravku TIMOPTOL 0.25 MSD si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TIMOPTOL 0.25 MSD naleznete

  • Co je přípravek TIMOPTOL 0.25 MSD a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TIMOPTOL 0.25 MSD užívat
  • Jak se přípravek TIMOPTOL 0.25 MSD užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TIMOPTOL 0.25 MSD uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TIMOPTOL 0.25 MSD