.

Příbalový leták TINKAIR 100 MCG – NAS SPR SUS 200Dďż˝V

Při užití léčivého přípravku TINKAIR 100 MCG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TINKAIR 100 MCG naleznete

  • Co je přípravek TINKAIR 100 MCG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TINKAIR 100 MCG užívat
  • Jak se přípravek TINKAIR 100 MCG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TINKAIR 100 MCG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TINKAIR 100 MCG