.

Příbalový leták TISERCIN – INJ SOL 10X1ML/25MG

Při užití léčivého přípravku TISERCIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TISERCIN naleznete

  • Co je přípravek TISERCIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TISERCIN užívat
  • Jak se přípravek TISERCIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TISERCIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TISERCIN