.

Příbalový leták TISSEEL LYO – GKU PSO LQF 1X2ML

Při užití léčivého přípravku TISSEEL LYO si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TISSEEL LYO naleznete

  • Co je přípravek TISSEEL LYO a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TISSEEL LYO užívat
  • Jak se přípravek TISSEEL LYO užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TISSEEL LYO uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TISSEEL LYO