.

Příbalový leták TISSEEL – EPL GKU SOL 1X2ML

Při užití léčivého přípravku TISSEEL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TISSEEL naleznete

  • Co je přípravek TISSEEL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TISSEEL užívat
  • Jak se přípravek TISSEEL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TISSEEL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TISSEEL