.

Příbalový leták TOBI PODHALER 28 MG – INH PLV CPS DUR 224X28MG+5INH

Při užití léčivého přípravku TOBI PODHALER 28 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOBI PODHALER 28 MG naleznete

  • Co je přípravek TOBI PODHALER 28 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOBI PODHALER 28 MG užívat
  • Jak se přípravek TOBI PODHALER 28 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOBI PODHALER 28 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOBI PODHALER 28 MG