.

Příbalový leták TOBRADEX – OPH GTT SUS 1X5ML

Při užití léčivého přípravku TOBRADEX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TOBRADEX naleznete

  • Co je přípravek TOBRADEX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TOBRADEX užívat
  • Jak se přípravek TOBRADEX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TOBRADEX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TOBRADEX